“Mewujudkan Peserta Didik Berkarakter, Berwawasan Global,

¬†Berbudaya Lingkungan, Berlandaskan Profil Pelajar Pancasila”

The Green School

E-PEMBELAJARAN KELAS 7A

Pendidikan Agama Islam

PPKn

B. Indonesia

Matematika

IPA

IPS

PJOK

B.Jawa

B.Using

B.Inggris

TIK

Seni Budaya

Prakarya